مشتریان گرامی

بازگشت کالا فقط برای کالاهایی که فاقد گارانتی بوده و معیوب باشند و یا کالاهای گارانتی داری که پلمپ آنها باز نشده باشند طی مدت ۲۴ساعت پس از تحویل کالا  امکان پذیر میباشد.کالاهای گارانتی دار معیوب غیر قابل برگشت میباشد.

پرداخت وجه نیز ۷۲ ساعت بعد از تایید خرابی کالا توسط کارشناسان مجموعه میباشد.